متن آهنگ :

Kelebek kadar ömrümüz var

Sevmek lazım, hemen başlayalım

Kaybedecek daha neyimiz var

Aşk için ne gerekiyorsa hepsi bende var

Nefes bile almadan seviyorum seni

 

Sarmaşıklar gibi sardın kalbimi

Değiştirdin kanımı koydun zehrini

Örümcek gibi ördün zihnimi

Düşündükce daha çok isterim seni

Nefes bile almadan seviyorum seni

 

İçimde dolaşan alkol gibi

Sana gitgide sarhoş oluyorum

Ruhumu kaybetmiş gibi

Sadece senin için yaşıyorum

Nefes bile almadan seviyorum seni

ترجمه :

عمری به اندازه پروانه داریم

عشق و دوست داشتن لازم است، بیا از همین حالا شروع کنیم

چه چیزی را باید از دست بدهیم؟

هر چیزی که برای عشق لازم است، من دارم

حتی بدون نفس کشیدن، عاشقت هستم

 

قلبم را مثل پیچک پوشاندی

خونم را عوض کردی، درونش سم ریختی

مثل عنکبوت ذهن و مغزم را با تار دوختی

هرچقدر که بیشتر فکر می‌کنم، بیشتر می‌خواهمت

حتی بدون نفس کشیدنم هم دوستت دارم

 

مثل الکلی که درونم ریخته می‌شود،

رفته رفته مست تو می‌شوم

مثل روحی که از بدنم جدا شده،

فقط برای تو زنده هستم و زندگی می‌کنم

حتی بدون نفس کشیدنم هم دوستت دارم