متن آهنگ :

Asla vazgeçme

Darılsan da gitme

Kalp bu adamı dağıtır

Darılsan da vazgeçme

 

Su ol, çiçek ol

Önce sarar sonra sol

Karış yağmura, bir damla dol

İçime, içime, içime

 

Susuyorsam bir bildiğim var, bildiğim

Her yağmur damlasında kederdeyim

Gittiğin yollar çok uzak değil ki bana

Sen orada ben burada, kalbindeyim

ترجمه :

اصلاً دست برندار

اگر رنج کشیدی و دلگیر شدی باز هم نرو

قلب است که انسان را نابود می‌کند

اگر رنج کشیدی و دلگیر شدی باز هم دست برندار

 

آب شو، گل شو

اول زرد شو و بعد پژمرده شو

به باران بپیوند و مثل یک قطره،

به درونم وارد شو

 

اگر ساکت هستم چیزی را می‌دانم

با هر قطره باران که می‌افتد غمگین هستم

راه‌هایی که رفته‌ای برای من زیاد دور نیست

تو آنجا هستی و من اینجا، در قلبت