ساعت ❤❤ : ❤❤ به وقت ایران ، عالی ترین فرصت برای نوشتن در سالنامه 1396 چرمی ... گاهی وقتا دستم به تایپ کردن نمیاد ، مثه امشب و بعضی وقتا هم از خوشحالی تا مرز کندن دکمه های کیبورد پیش می رم 😌
کیمیا است دیگر ، اگر دمدمی نبود که کیمیا نام نمی گرفت 😎
فقط نوشت :
فقط خیلی متأسفم که این چند روز نمی تونم بیام چون این روزای بارونی ( اونم تو عید ) برا منه سینگل جذابیتی نداره 😐😂
فقط X روز دیگه مونده تا حرکت کنیم به سوی 🚗 ... خانۀ دایی عزیز
فقط دعا کنید یه حوصله ای در من ایجاد شه جهت حل کردن پلوکپی ریاضی 😣
با آرزوی 13 بدر بدون باران ، یا علی 🙏🏼😊