اههههه همش بارون میاد، هواهم که همیشه ابریه! اینم شد زندگی؟ 😐😑

 

خدا رو شکر که بارون میاد، حداقل ملت یه سوژه واسه پست گذاشتن دارن 😜😂