بالاخره تموم شد...

آزادی...🤗

زندگی...😊

حال خوب...😍

تفریح...💃

تو مغزم نمیگنجه این حجم از خوشبختی😂به قول شاعر که میگه: منو این همه خوشبختی محاله محاله محاله😬تو خواب و خیالم بود تموم شدن مدرسه اصلاً، تموم شدن امتحانات نوبت دوم، گرفت کارنامه اونم با معدل19.90:)میتونه این قدر حال خوب و انرژی مثبت وجود داشته باشه آخه؟

هنوز تابستون شروع نشده کتابایی خوندم که ذهنمو درگیر کردن🤔🙄:

١.من پیش از تو

٢.پس از تو

٣.بی شعوری

الآنم در بیکاری مطلق به سر میبرم😅خوابیدن تا ساعت 2 ظهر😴فیلم دیدن👀اینستاگردی📱نمونه هایی از فعالیت های بنده در این روزها هستند😌دیگه ذهن جان یاری نمیکنه برای نوشتن، برای همین روزمرگی های تابستون رو تا همین جا نگه میدارم👐

در پناه حق، یاعلی🙏😊